Coma en anesthesie hebben veel gemeen

De verwantschap tussen coma en algemene anesthesie is groot. Dat stellen Emery Brown, Ralph Lydic en Nicholas Schiff in een review die NEJM gisteren publiceerde. Over de neurobiologische basis van anesthesie is weliswaar veel bekend, maar een omvattende theoretische basis ontbreekt, menen Brown c.s. Ze hopen met hun review een aanzet tot een dergelijke basis te geven.
04 jan 2011 11u00