Sterfte door complicaties na allogene stamceltransplantatie neemt snel af

Infecties, graft-versus-hostziekte (GVHD) en orgaanschade aan lever, nieren en longen zorgen voor een hoge mortaliteit na allogene stamceltransplantatie. De laatste jaren is de zorg om deze complicaties te voorkomen, dan wel te behandelen, sterk verbeterd. Hierbij dient gedacht te worden aan minder intensieve conditioneringsschema’s, frequenter gebruik van perifere-bloedstamcellen (leidend tot het sneller aanslaan (‘engraftment’)), betere HLA-typering, veranderingen in de behandeling van GVHD en aanpassingen van infectieprofylaxe en -behandeling.