8 op de 10 artsen verhogen tarieven niet

Acht op de tien artsen zullen dit jaar niet méér vragen dan het honorarium dat is afgesproken in het akkoord tussen de ziekenfondsen en artsenvakbonden. Er zijn ongeveer evenveel artsen die de ‘conventie’ – het akkoord dat de grote artsenvakbonden sloten met de ziekenfondsen – volgen als vorig jaar, blijkt uit de telling van de stemmen door de ziekteverzekering (Riziv). Bij de huisartsen belooft 87 procent de honoraria-akkoorden te volgen. In sommige streken is het minder.
25 feb 2011 22u05
zie ook rubriek