Huisartsenwachtdienst niet uitbesteden aan de spoed

De Luikse huisartsen (FLAMG) willen niet langer een huisartsenwachtdienst 's nachts organiseren. Het huidige aantal actieve huisartsen, de verwachte vergrijzing en de daaraan gekoppelde stijging van het werken laten dat niet langer toe. Het SVH vindt de analyse kort door de bocht en kortzichtig.
De FLAMG gaat ervan uit dat binnen de huidige bezetting het huisartsenwerk voor de huisartsen van de vereniging met 67% zal stijgen. Het svh wijst erop dat een stijging met 67% van het patiŽntenaantal niet meteen voor een toename van het werk met evenveel procenten zorgt. De tendens van de laatste jaren toont eerder een afname van het aantal raadplegingen en huisbezoeken. Oorzaak hiervoor is dat de specialistische zorg in sneltempo tal van huisartsentaken overneemt. Zowel diagnostische als curatieve taken uit de eerste lijn worden in grote mate door de tweede en de derde lijn uitgevoerd, stelt het svh vast. Maar ook in preventie wordt de eerste lijn op grote schaal buiten spel gezet door modieuse initiatieven en gerichte 'systeemklinieken', aldus het huisartsensyndicaat.

Door de huisartsenwachtdienst af te stoten vreest het SVH dat de FLAMG de deur naar de spoed wagenwijd openzet. PatiŽnten zullen zich buiten de wachturen rechtstreeks tot deze diensten blijven richten en het onterechte gebruik van de spoed zal alleen maar toenemen, waarschuwt het SVH.

Het huisartsentekort in WalloniŽ - en dan vooral in de provincie Luxemburg - kan slechts opgelost worden als de toenemende plethora van specialisten wordt aangepakt. De middelen die alsmaar weer worden gereserveerd voor de uitbouw van de tweede lijn moeten worden omgebogen om de eerstelijnszorg te stimuleren. Aanvaardbare wachtvergoedingen binnen heersende sociale arbeidsvoorwaarden en conform de normen van de hoge opleiding zijn essentieel om primaire wachtdienstdienstverlening aan de bevolking te kunnen blijven garanderen. Het SVH betreurt dan ook dat het recente akkoord eens te meer geen maatregelen bevat om het onterecht gebruik van de spoed te ontmoedigen, laat staan om de huisartsgeneeskunde te ondersteunen of te promoten.
10 mrt 2011 09u57
zie ook rubriek