Psychotherapie wordt terugbetaald tot 25 jaar

De Christelijke Mutualiteit kende vorig jaar aan 3.200 kinderen en jongeren tot 18 jaar een tegemoetkoming voor psychotherapeutische zorg toe. Het ziekenfonds betaalde hiervoor 310.000 euro terug voor 14.000 sessies. Sedert 1 januari betaalt de CM ook psychotherapie terug voor jongvolwassenen tot 25 jaar. Die terugbetalingen worden gekoppeld aan kwaliteitsvereisten voor therapeuten. Er is al met 600 therapeuten een overeenkomst. Nu moet de federale overheid volgen en de therapeuten erkennen, zegt CM-voorzitter Marc Justaert.
CM betaalde haar leden tot 18 jaar in 2010 in totaal 310.000 euro terug voor 14.000 sessies psychotherapie, een gemiddelde van 22 euro per sessie en bijna 100 euro per persoon. Sedert 1 januari van dit jaar betaalt CM in heel Vlaanderen sessies psychotherapie terug voor leden tot 25 jaar. De verhoging van de leeftijdsgrens van 18 tot 25 jaar betekent een forse uitbreiding van de doelgroep. Daarmee komt CM tegemoet aan de toenemende vraag naar psychotherapeutische zorg. CM geeft voorrang aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen omwille van de grote kwetsbaarheid van deze groepen en de lange wachtlijsten bij de Centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Contract met ruim 600 psychotherapeuten
CM was in 2006 het eerste ziekenfonds dat op ruime schaal een tegemoetkoming psychotherapie toekende. De objectieven van toen zijn nog steeds geldig. Nationaal secretaris Bert Peirsegaele: “CM wil psychotherapie uit de verdomhoek halen. Onze terugbetaling is in de eerste plaats bedoeld om de financiële drempel te verlagen. Maar CM wil meer. CM streeft ernaar om het psychisch ziek zijn uit de taboesfeer te halen, om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen en om de kwaliteit van de beroepsbeoefening te bevorderen.”

CM koppelt haar terugbetaling aan kwaliteitsvereisten voor de therapeuten. Deze werden opgesteld in overleg met de sector en sluiten aan bij het advies van de Hoge Gezondheidsraad. CM ziet deze voorwaarden als een stap naar regulering van de sector door de overheid. CM heeft momenteel met meer dan 600 psychotherapeuten een overeenkomst afgesloten. De uitbreiding van de tegemoetkoming vanaf 1 januari is in de sector niet onopgemerkt gebleven. CM kreeg veel positieve respons. De voorbije weken vroegen niet minder dan 180 therapeuten informatie op.

Federale overheid moet volgen
CM pleit uitdrukkelijk voor de erkenning en terugbetaling van psychotherapie door de federale overheid. CM-voorzitter Marc Justaert: “Tal van knipperlichten wijzen er op dat de geestelijke gezondheid in onze samenleving er op achteruit gaat. Er is nood aan meer preventie en aan meer en toegankelijker zorg. De federale overheid mag niet langer talmen met de erkenning van het beroep van psychotherapeut. De volgende logische stap is dat de ziekteverzekering de behandeling door erkende psychotherapeuten terugbetaalt.”

CM ziet de ambulante hulpverlening door zelfstandig werkende psychotherapeuten als een belangrijke en noodzakelijke aanvulling op het aanbod van de door de overheid gesubsidieerde centra. Volgens de gegevens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bereiken de Centra geestelijke gezondheidszorg jaarlijks ongeveer 50.000 mensen, waarvan 13.000 kinderen en jongeren tot 18 jaar (26 procent). In 2010 kende CM aan 3.200 kinderen en jongeren een tegemoetkoming voor psychotherapeutische bijstand toe. Als we de CM-tegemoetkomingen naar heel Vlaanderen extrapoleren, dan blijkt dat er voor elke 100 kinderen en jongeren die bereikt worden via de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, niet minder dan 45 bereikt worden door zelfstandige psychotherapeuten.
15 mrt 2011 09u18
Bron: CM
zie ook rubriek