Nieuwe basisopleiding voor CRA's

De Co÷rdinerend Raadgevend Arts (CRA) - bij voorkeur een huisarts met een bijkomende vorming in de gerontologie - is wettelijk verplicht in elk WZC. De functie is sinds 2005 evenwel geŰvolueerd van bijna overbodig tot onmisbaar. Toch is het sinds 2004 geleden dat er nog een basisopleiding voor CRA's werd gehouden. Hoogtijd voor een nieuwe navorming.
"Omdat de wzc-zorg thuisvervangende zorg is, gebeurt de diagnose en de behandeling van de bewoners meestal door de eigen GMD-houdende huisarts. Dat betekent dat per 100 bewoners gemiddeld 30 verschillende huisartsen instaan voor de medische zorg. Zonder co÷rdinatie van hun medische activiteiten door een cra is dan ook geen kwaliteitszorg mogelijk", weet Dr. Rudy Faelens, voorzitter van de Commissie cra-domus. De CRA doet niet aan persoonsgerichte behandeling, maar co÷rdineert de activiteiten van de behandelende huisartsen en geeft raad in verband met de instellingsgerichte aspecten van de zorg. Hij is de liaisonfiguur tussen het wzc en de wettelijk erkende huisartsenkring. Hij ontwikkelt en onderhoudt een WZC- en een CRA-werking in de kring en in de voorziening.

"als het om de instellingsgerichte aspecten van de thuisvervangende zorg gaat - hygiŰne, palliatieve cultuur, medicatiebeleid, wetgeving,... - volstaat de huisartsenopleiding niet. De CRA-koepels bieden daarom vorming in eigen beheer aan, dicht bij de CRA, en in tijd, vorm en inhoud haalbaar voor de praktijkhoudende huisarts. Er werd een tweejarige opleiding opgezet die bestaat uit zes modules van elk vier uur", aldus Faelens. "Het is echter al van 2004 geleden dat CRA's nog een basisvorming kregen. Daar willen BVVG-Crataegus en domus medica nu verandering in brengen met een nieuwe basisvormingscyclus".

De tweede module behandelt verschillende aspecten in verband met het (elektronisch) medisch en verzorgingsdossier in het WZC. Zo geeft Prof. Dr. Jan De Lepeleire toelichting bij de wettelijke en praktische aspecten van het medisch dossier in het WZC: wat is verplicht, wat is gewenst, welke parameters moeten aanwezig zijn, de Passendale-werkgroep,.... De deontologische aspecten van het medisch dossier in het WZC - wat kan, mag en mag niet - worden uit de doeken gedaan door Dr. Paul Beke van de Orde van Geneesheren en zelf CRA. Met betrekking tot het verzoringsdossier geeft FOS-directeur Luc griep antwoord op de vragen 'Wat is vereist voor de inspectie?', 'Waar en hoe zijn bezoekende huisartsen betrokken partij?', 'Hoe fungeert het multidisciplinair verzorgingsdossier als communicatie-instrument?' en 'Wat is de rol van de CRA?'. De opleiding voorziet verder vier werkgroepen. Werkgroep 1 over de praktische aspecten van het gebruik van het (elektronisch) WZC-dossier bij de zorgplanning in het algemeen en de palliatieve zorg in het bijzonder wordt geleid door Prof. Dr. Jan De Lepeleire, Dr. Jo Lisaerde en Gert Ghijsbrechts. Werkgroep 2 over de praktische aspecten van het gebruik van het (elektronisch) WZC-dossier bij infectiebeheersing, infectieregistratie, vaccinatiebeleid en vaccinatieregistratie is in handen van Dr. Tessa Van Houtte en Dr. Luc Niclaes. Werkgroep 3 over de praktische aspecten van het gebruik van het (elektronisch) WZC-dossier bij de huisartsenwachtdienst en bij zorgteamvergaderingen is voor rekening van Dr. Rudy Faelens. En Werkgroep 4 over het belang en de mogelijkheden van het medicatieluik in het elektronisch WZC-dossier wordt gebracht door Prof. Dr. Rob Vander Stichele. Verder zijn er stands met demo's van de e-verzorgingsdossiers van Caresolutions, CMS-Software en Corilus.

De tweede module basisvorming CRA richt zich tot CRA's die nog geen basisvorming hebben gekregen, maar ook tot CRA's met ervaring die een kennisopfrissing en actualisering kunnen gebruiken en huisartsen met CRA-ambities die de vereiste basiskennis willen verwerven. Ook WZC-directeurs die overwegen binnenkort een e-verzorgingsdossier aan te schaffen zijn welkom op de vormingsvoormiddag. Ze kunnen er de bestaande elektronische WZC-pakketten vergelijken en een overwogen keuze maken voor een kwaliteitsvol pakket dat aan hun specifieke behoeften voldoet.
29 apr 2011 10u35
zie ook rubriek