PatiŽnten stellen steeds vaker zelf diagnose

PatiŽnten zoeken eerst zelf informatie over hun probleem op, stellen een diagnose en gaan pas dan op raadpleging. Dat zegt 7 op 10 respondenten in een enquÍte van de Federatie voor Vrij en Intellectuele Beroepen (FVIB) bij bijna 800 zelfstandige zorgverstrekkers (o.a. artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, apothekers en verpleegkundigen) over onder meer de relatie met de patiŽnt.
De patiŽnt van vandaag is zeker mondiger dan vroeger. Zo vragen patiŽnten volgens de helft van de ondervraagden een second opinion. 8 op tien zegt dat zijn patiŽnten veeleisender zijn in vergelijking met vroeger. 4 op tien zelfstandige zorgverstrekkers krijgt meer te maken met verbale agressie, wanbetaling en overvallen. FVIB hield de enquÍte naar aanleiding van de Dag van het Vrije Beroep van deze avond met de focus op de medische sector. Om de zelfstandige zorgverstrekkers in de kijker te plaatsen, plant FVIB een imagocampagne. Enerzijds moet die de aantrekkelijkheid van het beroep van zelfstandige zorgverstrekker verhogen. Veel zelfstandige zorgverstrekkers zijn vandaag immers knelpuntberoepen. Anderzijds zal wederzijds respect tussen patiŽnt en zorgverstrekker centraal staan. FVIB vraagt hiervoor de medewerking van de Vlaamse overheid en het Vlaams PatiŽntenplatform.

De relatie met de patiŽnt is voornamelijk positief te noemen. Het overgrote merendeel van de respondenten zegt dat zijn patiŽnten waardering hebben voor zijn beroep (75,7%). Daar staat tegenover dat volgens 83% van de ondervraagden patiŽnten steeds vaker hogere eisen stellen. De patiŽnt is daarnaast mondiger. Bij ťťn op twee respondenten vraagt de patiŽnt een second opinion. Dat wijst niet noodzakelijk op een gebrek aan vertrouwen. De patiŽnt is een kind van zijn tijd waarbij ťťn mening vaak niet voldoende is. Zes op tien patiŽnten heeft voor zichzelf al een diagnose gesteld voor ze langskomen. Vandaag beschikt de patiŽnt over meer informatiemedia, met het internet op kop. Beetje tegenstrijdig met de mondigheid van de patiŽnt is dat volgens slechts 16% van de ondervraagden patiŽnten hun dossier opvragen. Nochtans hťt overzicht bij uitstek van de eigen medische geschiedenis.

51,4% geeft aan dat patiŽnten vaker hun afspraken niet nakomen. 4 op tien respondenten krijgt meer dan vroeger te maken met verbale agressie en overvallen. Fysieke agressie komt Ė gelukkig Ė slechts bij 7% van de ondervraagden vaker voor. 4 op tien krijgt ten slotte te maken met wanbetaling. Per beurt laten betalen (bijvoorbeeld bij kinesitherapeuten) kan volgens FVIB soelaas brengen. Net als elektronisch betalen. Een veralgemening van de derdebetalersregeling is voor FVIB geen optie. Gezondheidszorg kost geld en de patiŽnten moet zich hier bewust van blijven.

De federatie hield de enquÍte naar aanleiding van de 'Dag van het Vrije Beroep'. Dat is een jaarlijks initiatief dat beroepsbeoefenaars, beleidsmakers, bestuursleden en partners van het vrije beroep samenbrengt. Een debat met onder meer Vlaams minister van welzijn, Gezondheid en gezin Jo Vandeurzen staat op het programma.
11 mei 2011 09u06
Bron: FVIB
zie ook rubriek