Mens heeft grotere impact op overstromingsrisico dan stijgende zeespiegel

Volgens het Intergouvernementeel Panel inzake Klimaatsverandering (IPCC) van de Verenigde Naties zal de zeespiegel wereldwijd stijgen door de opwarming van de aarde, en zullen lage kustgebieden hierdoor massaal overstromen. Professor Cecile Baeteman van de Vrije Universiteit Brussel nuanceert dit doemscenario echter, en stelt dat menselijke activiteiten een veel grotere impact hebben op het overstromingsrisico van lage kustgebieden dan een globale zeespiegelstijging.
19 mei 2011 08u34