Artsen-assistenten van Brussels Iris-net willen staken

Ongeveer 300 artsen-assistenten van het Iris-net van Brusselse openbare ziekenhuizen hebben vrijdag een stakingsaanzegging voor 7 tot 9 juni ingediend om te protesteren tegen de inbreuken van veel ziekenhuizen op de wettelijke arbeidsduur voor artsen, kandidaat-artsen en stagiairs in opleiding. Dit hebben artsen-assistenten van Iris meegedeeld.
De wet beperkt de arbeidsduur tot gemiddeld 48 uur per week, nacht- en weekendwerk inbegrepen. Een arts mag maximaal 24 uur aan een stuk presteren. Daarna is een compenserende rustperiode van 12 uur verplicht.

Sinds begin februari onderhandelen de artsen-assistenten met de directies van het Iris-net over de toepassingsmodaliteiten van de nieuwe wet. Naar aanleiding van de mislukking van deze onderhandelingen beslisten de artsen een staking aan te zeggen.

Luidens de mededeling houden de voorstellen van de ziekenhuisdirecties ongelijkheden in op het vlak van statuut en loon. Ook zouden sommige artsen-assistenten onder druk gezet worden om hun opleiding met één tot twee jaar te verlengen om het gebrek aan personeel in de openbare ziekenhuizen op te vangen.
24 mei 2011 11u04
zie ook rubriek