Uitbraak van Enterohemorragische Escherichia coli O104 in Duitsland

Het FAVV volgt de verdere evolutie van de uitbraak van EHEC Enterohemorragische Escherichia coli O104 in Duitsland op de voet en is zeer waakzaam omwille van de virulentie dit betekent het” ziekmakende vermogen” van deze bacterie en de grote omvang van de uitbraak.
De meeste stammen van de Escherichia coli maken deel uit van de darmflora van mensen en van warmbloedige dieren.

Vooral onvoldoende verhit rundvlees is de meest frequent gerapporteerde besmettingsbron (onder andere filet américain).

Naast rundvlees zijn consumptie van rauwe melk, besmet water en groenten ook geassocieerd met sommige ehec-infecties. Overdracht door contact met besmet vee of mest werd beschreven, maar ook zwemmen in besmet water kan een infectiebron zijn. Overdracht van mens op mens is ook belangrijk, meer bepaald in het gezin of in kinderdagverblijven.

In Duitsland zou de besmetting waarschijnlijk veroorzaakt zijn door ongewassen groenten,meer bepaald tomaten, komkommer en sla, maar het onderzoek is nog lopende

Zoals steeds in zulke gevallen werkt het Voedselagentschap nauw samen met het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid dat aan de Gemeenschappen een verhoging van de waakzaamheid gevraagd heeft.

In 2010 werden voor Enterohemorragische Escherichia coli 827 monsters van groenten genomen. Alle resultaten waren in orde.

Het Belgisch Agentschap wenst eraan te herinneren dat het steeds aangeraden is groenten en fruit zorgvuldig te wassen vooraleer ze te consumeren en te zorgen dat vlees en vleesproducten op een correcte manier bereid worden, dit om zoveel mogelijk voedselvergiftigingen te vermijden.
27 mei 2011 09u57
Bron: FAVV
zie ook rubriek