Preventieve bloedverdunner spaart katheter niet

Zou het gedoseerd toedienen van een bloedverdunner helpen om het moment dat een dialysekatheter verstopt raakt en niet goed meer functioneert, uit te stellen? Dat vroegen Canadese wetenschappers zich af. Hun conclusie na een dubbelblind onderzoek: nee, het maakt vrijwel niets uit.
katheters voor dialyse' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>hemodialyse hebben nogal eens de neiging om verstopt te raken. als er stolsels in zitten zijn die soms om te lossen, maar dat lukt niet altijd. In het slechtste geval moet de katheter vervangen worden. Analoog aan de antistollingsmiddelen die patiŽnten met verhoogde stollingsneiging gebruiken, veronderstelden Canadese wetenschappers dat hemodialysepatiŽnten met een katheter hier wellicht ook baat bij zouden hebben.

In een dubbelblind onderzoek onder twee groepen van elk 87 patiŽnten met een nieuwe katheter onderzochten ze of dit inderdaad zo is. Ze gebruikten hiervoor warfarine, en keken daarbij of het langer duurde, voor de katheters mechanisch faalden. als grens hielden ze hiervoor een bloedflow tijdens dialyse aan van 200 ml/min. Ook keken ze of het met warfarine langer duurde voordat de katheters verwijderd moesten worden omdat ze niet meer functioneerden, dan bij de patiŽnten die een placebo kregen.

Hun conclusie is, dat het vrijwel niet uitmaakt. En dat het dus geen zin heeft, hemodialysepatiŽnten die over een katheter spoelen preventief bloedverdunners te geven in de hoop de katheter langer te kunnen behouden.

Bron: Clinical Journal of the ASN