Hulp voor meer mensen in centra geestelijke gezondheidszorg

In 2010 kregen 52.730 mensen hulp in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (cgg). Dat is iets meer dan in 2009 (toen nog 51.375) en het derde jaar op rij dat het aantal cliŽnten stijgt. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers voor 2010 over cggís van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
De meeste cliŽnten van een cgg zijn tussen 18 en 59 jaar (67%), het aandeel 60+íers blijft beperkt (8%). De meeste cliŽnten komen naar een cgg met psychische problemen. Problemen met verslavingen komen op de 2de plaats bij de mannen, vrouwen hebben meer te kampen met interactieproblemen en verwerkingsproblemen. Bij de groep jongens tot 17 jaar zijn gedragsstoornissen de vaakst voorkomende reden om naar een cgg te gaan. Meer dan 1 op de 4 jongeren (27 %) wordt naar het cgg doorverwezen vanuit het onderwijs.

Hoewel de wachttijd tot het eerste intakegesprek meestal meevalt, blijft de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de centra een belangrijk aandachtspunt:
  • 65% van de cliŽnten heeft in 2010 daar minder dan 1 maand op moeten wachten op een eerste gesprek. In 2009 was dat nog 70 %.
  • Nog eens 18% moest tussen 1 en 2 maanden wachten op een intakegesprek in 2010 (in 2009: 17%).
  • 16% van de cliŽnten die in 2010 zijn intakegesprek kreeg, had daar dus langer dan 2 maanden op moeten wachten
Meer nieuwe cijfers en informatie over de centra voor geestelijke gezondheidzorg (2010) vindt u op www.zorg-en-gezondheid.be

In 2011 heeft de minister van welzijn, Volksgezondheid en gezin, jo vandeurzen, een budget van 360.000 euro verdeeld onder de CGG. Met deze bijkomende middelen kunnen de CGG in Vlaanderen beter tegemoet komen aan de vragen en verwachtingen van personen met een handicap en bijkomende psychische problemen. In het najaar van 2011 zal ook het basisaanbod van de kinderen Ė en jongerenteams van de CGG versterkt worden met 1.000.000 euro.
08 jun 2011 10u17
zie ook rubriek