Maculadegeneratie: te onbekende oogziekte

Ruim 90 procent van de Nederlandse bevolking heeft nog nooit van de oogziekte maculadegeneratie gehoord. En dat is ernstig want de ziekte kan flinke schade aanrichten. Als je er vroeg bij bent is er soms nog iets aan te doen.
Het is dus van belang dat de oogziekte maculadegeneratie beter bekend raakt bij het grote publiek. Oogarts Carel Hoyng bespreekt dit 10 juni in zijn oratie. Hij is bijzonder hoogleraar op de nieuwe leerstoel maculadegeneratie, een initiatief van de Stichting MD fonds en de MD vereniging. Hoyng doet al jaren onderzoek naar de oogziekte aan het Universitair Medisch Centrum St. Radboud.

Oogziekte
Maculadegeneratie is een oogziekte, die vooral ouderen treft. De ziekte komt voor bij 10 procent van de mensen boven de 75. Maculadegeneratie beperkt het zien in zeer ernstige mate. Dit komt doordat de gele vlek van het netvlies steeds slechter gaat functioneren.
De gele vlek is verantwoordelijk voor het zien van scherpte. Uiteindelijk kan maculadegeneratie er toe leiden dat iemand alleen nog de onscherpe randen van het gezichtsveld ziet. In het middel van het beeld zit dan een donkere ronde vlek.

Risicofactoren
Het ontstaan van maculadegeneratie op oudere leeftijd ontstaat is het gevolg van een samenspel van factoren. Vaak een combinatie van genetische aanleg en leefstijl. roken is een belangrijke negatieve factor, maar ook voeding speelt een rol.

Genetisch
De afgelopen jaren hebben genetici van het St Radboud al veel genetische mutaties gevonden die de kans op maculadegeneratie op latere leeftijd groter maken. En er komen nog steeds nieuwe bij.

"Ik hoop dat we ooit een genetische test kunnen ontwikkelen, waarmee bij een individu de belangrijkste mutaties kunnen worden opgespoord, zodat de genetische aanleg voor de ziekte kan worden bepaald.", zegt de nieuwe hoogleraar. "als je aanleg groot is, kun je door je leefstijl aan te passen misschien invloed uitoefenen op het ontstaan en de ernst van de ziekte op latere leeftijd."

Therapie
Voor de natte vorm van de ziekte is sinds enkele jaren een therapie beschikbaar. Hoyng: "Jammer genoeg is het bestaan van de ziekte bij het grote publiek nog veel te weinig bekend. En als je er te laat bij bent, helpt het middel niet meer."
09 jun 2011 08u58