Nijpend tekort aan tandartsen

Er dreigen lange wachtlijsten voor wie een bezoek aan de tandarts wil brengen. In heel ons land blijft het aantal tandartsen afnemen, in de Kempen en Limburg is de situatie nu al zorgwekkend.