Noodkreet van afstuderende huisartsen (KU Leuven) over EMD

De meer dan honderd afstuderende Leuvense studenten huisarts roepen in een mededeling alle producenten van het EMD op werk te maken van een gebruiksvriendelijk systeem om ziektebeelden op gecodeerde wijze te registreren. Dat is voor de ondertekenaars essentieel om de kwaliteit van de huisartsenpraktijk te verbeteren.
Het kunnen selecteren van patiënten op basis van het ziektebeeld, biedt de huisarts onder meer de mogelijkheid systematisch hun vaccinatiestatus na te gaan, te checken welke preventieve onderzoeken moeten gebeuren en na te gaan of zij nog steeds de juiste medicatie krijgen of tijdig worden opgevolgd. Om dat in praktijk te brengen en die patiënten in het systeem gegroepeerd te kunnen oproepen, moeten de ziektebeelden echter gecodeerd geregistreerd kunnen worden.

In de meeste EMD-pakketten ontbreken daartoe echter de nodige tools. Van de zeven pakketten die de studenten opspoorden, voldeed er slechts één. "Bij vier andere was daarvoor monnikenwerk nodig, het digitaal tijdperk onwaardig. Bij de overige twee systemen was de opdracht zelfs onmogelijk", aldus de studenten.

"In één praktijk met vier artsen konden dankzij diverse zoeksystemen echter maar liefst tweehonderd patiënten met diabetes type 2 in kaart worden gebracht. Dergelijke lijsten samenstellen is essentieel om de kwaliteit van een huisartsenpraktijk te verbeteren", menen de studenten.