Babys in Vlaanderen krijgen vanaf 1 juli nieuw pneumokokkenvaccin

In de week van 20 juni jl. is de forse opmars van de mazelen in ons land in het nieuws opgedoken. Met 400 patinten dit jaar, zijn er reeds tienmaal zoveel gevallen als in 2010. Nochtans kan deze kinderziekte dankzij vaccinatie worden voorkomen. Ouders die hun kind laten vaccineren beschermen immers niet alleen hun kind, maar ook hun naaste en brede omgeving. pharma.be kan niet genoeg benadrukken hoe essentieel vaccins zijn om onze maatschappij vrij te houden van kinderziekten zoals bof, rubella, mazelen en het rotavirus, en van infectieziekten als gevolg van onder meer de pneumokokbacterie. De Wereldgezondheidsorganisatie wil mazelen op termijn wereldwijd uitroeien, en daarvoor moet minstens 95% van een bevolking gevaccineerd zijn.
De Vlaamse Minister van Volksgezondheid jo vandeurzen neemt vanaf 1 juli een nieuw pneumokokkenvaccin op in het Vlaams vaccinatieschema. Vlaamse zuigelingen en jongeren kunnen vanaf dan worden ingent met het nieuwe vaccin. Dit vaccin heeft een bredere werking dan zijn voorgangers, want het pakt meer varianten aan van de negentig bekende pneumokokkenbacterin. Pneumokokken kunnen niet alleen long- en oorontstekingen, maar ook levensbedreigende ziekten zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken zowel bij kinderen als bij oudere volwassenen.

Uit een recente studie van het federaal kenniscentrum (KCE) blijkt dat Belgi 21.000 oor- en 4.300 longontstekingen telde in 2005. De helft daarvan was te wijten aan pneumokokbacterin. Voorts veroorzaakte de bacterie bij 1.400 patinten een levensbedreigende ziekte. Dat kostte het leven aan 53 van hen. In 2008 werden 9 op de 10 kinderen gevaccineerd. Volgens het KCE worden pneumokokken steeds resistenter vanwege het stijgend aantal varianten van de bacterie. Het nieuwe vaccin is dan ook een belangrijk instrument om de werkzaamheid van de vaccinatie te vrijwaren.

Terwijl er in ons land 376.000 keer het pneumokokkenvaccin werd toegediend in 2005, waren dat er vorig jaar 500.000. Dat blijkt uit de gegevens van pharma.be Elke gevaccineerde krijgt weliswaar meerdere inspuitingen om een optimale werkzaamheid te verzekeren. Bij zuigelingen zijn dit bijvoorbeeld drie opeenvolgende inspuitingen op 8 weken, 16 weken en 12 maanden. Ook bij volwassenen, met een verhoogd risico op ernstige pneumokokkeninfecties zoals longontsteking, zijn er op gezette tijdstippen hervaccinaties nodig. Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam. Een tijdelijke verhoogde gevoeligheid op de plaats van de inspuiting is mogelijk.

Ook in Walloni onderzoekt Minister van Volksgezondheid Fadila Laanan momenteel de omschakeling naar een nieuw pneumokokkenvaccin. De procedure is nog niet afgerond.
01 jul 2011 09u40
Bron: Pharma.be
zie ook rubriek