Riziv sensibiliseert artsen over voorschrijven testen klinische biologie

Deze week stuurt het Riziv aan alle artsen aanbevelingen voor het rationeel voorschrijven van testen inzake klinische biologie. De brochure spitst zich toe op de screening van frequente aandoeningen en seksueel overdraagbare aandoeningen en op de follow-up van de zwangerschap.
Testen inzake klinische biologie worden niet altijd op basis van wetenschappelijke bewijzen voorgeschreven. Sommige testen worden te vaak voorgeschreven, hoewel daarover geen wetenschappelijke aanbevelingen bestaan en andere worden dan weer voor bepaalde bevolkingsgroepen te weinig voorgeschreven, hoewel ze toch worden aanbevolen. Vandaar het initiatief van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen om een sensibiliseringscampagne voor de voorschrijvers van klinische biologie te starten. De aanbevelingen in de brochure 'Klinische biologie - rationeel voorschrijven van testen' die het riziv deze week verstuurt, zijn gebaseerd op de aanbevelingen inzake laboratoriumtesten van domus medica. De brochure wil artsen sensibiliseren voor het rationeel voorschrijven van klinische biologie, gebaseerd op wetenschappelijke aanbevelingen. De dubbele doelstelling daarbij is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige uitgaven voor de patiŽnt en de ziekteverzekering verminderen.

De aanbevelingen hebben vooral betrekking op het voorschrijven van testen inzake klinische biologie voor patiŽnten met bijzondere klachten. Daarbij ligt de focus op frequente aandoeningen waarvoor een screening aangewezen is (type 2-diabetes, cardiovasculair risico) en aandoeningen die geen screening vereisen bij gebrek aan symptomen of klachten (nier-, lever-, schildklierstoornissen, enz.), op De aanpak bij een vermoeden van een seksueel overdraagbare aandoening en op de follow-up van de zwangerschap.

De brochure bevat ook vaststellingen en cijfers over de testen inzake klinische biologie die tussen 2006 en 2008 zijn voorgeschreven. Zo wordt een derde van de 65-plussers niet onderworpen aan een screening hoewel dat aanbevolen is, terwijl 40% van de personen jonger dan 50 jaar aan een screening wordt onderworpen hoewel dat misschien niet nodig is. Ook krijgen patiŽnten zonder klachten, symptomen of risicofactoren zeer vaak verschillende testen voor de screening voorgeschreven hoewel die niet worden aanbevolen.

De brochure 'Klinische biologie - rationeel voorschrijven van testen' en de sensibiliseringscampagne voor voorschrijvers kan vanaf donderdag 7 juli worden geraadpleegd op de website van het riziv (www.riziv.be) > rubriek Zorgverleners > Individuele zorgverleners > Artsen > Kwaliteitspromotie > Sensibiliseringscampagnes > Klinische biologie. De kernboodschappen uit de 'Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering - aanvraag van laboratoriumtests door huisartsen' van domus medica zullen dan weer geraadpleegd kunnen worden op de website van de FOD Volksgezondheid (www.health.belgium.be) > rubriek Gezondheidszorg > Gezondheidszorgberoepen > Artsen > Huisartsen > Aanbevelingen labo klinische biologie. De volledige aanbevelingen zullen vanaf september 2011 op de website worden gezet.

raadpleeg de brochure
06 jul 2011 11u40