Wat verandert er aan het beroepsgeheim

Professionele hulpverleners mochten vroeger hun beroepsgeheim schenden en van hun spreekrecht gebruik maken:
  • als het slachtoffer minderjarig is
  • als het slachtoffer zijn geheim zelf aan een hulpverlener heeft toevertrouwd of als de hulpverlener het slachtoffer zelf heeft onderzocht
  • en als er voor het slachtoffer nog een ernstig en dreigend gevaar bestaat


NU
Met de nieuwe wet mogen professionele hulpverleners hun spreekrecht ook gebruiken:
  • als het slachtoffer een kwetsbare volwassene is (bijvoorbeeld een gehandicapte of oudere)
  • als niet alleen het slachtoffer, maar ook de dader of zelfs een derde over het misbruik vertelt
  • en als er een reel risico bestaat dat ook andere minderjarigen of kwetsbare volwassenen potentieel slachtoffer kunnen worden


Het spreekrecht wordt dus fors uitgebreid. Wie dat niet gebruikt, kan worden vervolgd voor schuldig verzuim. Een hulpverlener is wel alleen strafbaar als hij niet ingrijpt wanneer het slachtoffer in groot gevaar verkeert, niet als het bijvoorbeeld om feiten uit het verleden gaat.
13 jul 2011 08u49