Preventieve opdracht GMD-plus is meer dan snelle griepprik

Mensura is op zoek naar huisartsen om griepvaccinaties uit te voeren in bedrijven. Volgens het SVH miskent de preventiedienst hiermee de preventieve opdracht van de GMD-houdende huisarts.
Mensura EDPB, een externe dienst voor preventie die preventieactiviteiten uitvoert voor bedrijven, schreef begin juli de voorzitters/preventieverantwoordelijken van de huisartsenkringen aan op zoek naar huisartsen die zich in het najaar kunnen vrijmaken voor griepvaccinaties in bedrijven. Hoewel de opdracht van Mensura beperkt is tot arbeidsgerelateerde problemen, krijgen de bedrijfsartsen van de preventiedienst elk jaar van tal van ondernemingen de vraag om
griepvaccinaties bij de werknemers uit te voeren. Een vraag waar Mensura graag op in wil gaan omdat, zo redeneert de preventiedienst, hierdoor een publiek wordt bereikt dat niet gemakkelijk te motiveren is om na de dagtaak bij de huisarts langs te gaan om zich te laten vaccineren. En omdat niet arbeidsgerelateerde vaccinaties tot de taak van de eerste lijn behoren, is Mensura dus op zoek naar huisartsen die zich in oktober en november een halve dag per week kunnen vrijmaken.

Dat een externe preventiedienst erkent dat niet-arbeidsgerelateerde preventie de taak is van de huisartsen en niet van de bedrijfsartsen, kan het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen enkel maar toejuichen. Alleen loopt de redenering van Mensura mank, vindt het huisartsensyndicaat. De vraag aan de huisartsen om zich een halve dag per week vrij te houden ruikt eerder naar een goedkope oplossing om taken uit te voeren die arbeidsgeneesheren al jaren onterecht voor hun rekening nemen. Meer nog, de oproep gaat compleet voorbij aan de dagelijkse werkomstandigheden van de huisartsen en aan het erkennen van hun preventieve opdracht als GMD-houdende huisarts, stelt het svh vast. Zeker nu preventie door de invoering van het GMD-plus eindelijk erkend is als meer dan een snelle prik.

Het svh roept preventiediensten als Mensura daarom op werknemers die een griepvaccin wensen gewoon de juiste weg te tonen: namelijk die naar hun dossierhoudende huisarts. Dat bedrijven de kosten van de griepvaccinatie van hun werknemers op zich willen nemen is een zuiver economisch argument. Alleen door werknemers naar hun huisarts te verwijzen kan die louter economische griepprik worden omgebogen tot echte preventie, meent het huisartsensyndicaat.
28 jul 2011 09u27