Botbeschermend medicijn niet meer toegestaan bij slechte nierfunctie

Een medicijn dat per infuus gegeven wordt om botontkalking bij bijvoorbeeld getransplanteerden te voorkomen of te behandelen, mag in de Verenigde Staten per direct niet meer gebruikt worden door mensen met een sterk verminderde nierfunctie. De afgelopen twee jaar hebben twintig mensen hierdoor eindstadium nierfalen ontwikkeld, van wie er elf zijn overleden. In Nederland is het nog wel toegestaan.
Zoledroninezuur is een van de middelen die onder andere gebruikt kunnen worden om de botten te beschermen van mensen die bijvoorbeeld langere tijd prednison slikken. In de Verenigde Staten is het voor dit doel in de handel onder de naam Reclast, in Nederland heet het Aclasta. Zoledroninezuur wordt per infuus gegeven, wat het toedienen belastender maakt dan andere medicijnen die tot dezelfde groep, bisfosfonaten, behoren, maar als tablet geslikt kunnen worden.

In 2009 liet de Food and Drug Administration (FDA) aan de bijsluiter toevoegen, dat de voorschrijvend arts voor gebruik de nierfunctie van de patiŽnt moest laten bepalen, en dat er een risico bestaat op nierfalen. Dat risico is groter bij mensen die al een verminderde nierfunctie hebben of bijvoorbeeld andere medicijnen slikken die giftig zijn voor de nieren. Deze toevoeging werd gedaan nadat er vijf doden waren gerapporteerd als gevolg van acuut nierfalen. Ook in Nederland wordt terughoudendheid met het middel aangeraden bij patiŽnten met een creatinineklaring van minder dan 30 ml/min.

Ondanks de waarschuwing zijn er de afgelopen twee jaar in de VS toch nog twintig mensen geweest die Reclast gebruikten en eindstadium nierfalen hebben ontwikkeld. Van hen moesten er negen gaan dialyseren. De elf anderen overleden.

Daarom heeft de FDA weer een aanpassing aan de bijsluiter bevolen: voortaan mag zoledroninezuur niet meer toegediend worden aan patiŽnten met een creatinineklaring van minder dan 35 ml/min, of tekenen van acuut nierfalen. Van patiŽnten die het middel wel gebruiken, moet de nierfunctie voor elk dosis berekend worden met behulp van de Cockcroft-Gault formule.
05 sep 2011 10u10