14.678 erkende huisartsen in BelgiŽ

Eind 2010 telde de administratie van de FOD Volksgezondheid 14.678 erkende huisartsen, gedomicilieerd in BelgiŽ (inbegrepen buitenlandse huisartsen, uit EU en niet-EU-landen, met een diploma dat erkend wordt in ons land). Dat blijkt uit cijfers van het zogenaamde kadaster die morgen in het medisch weekblad de Huisarts verschijnen. Voor de volledigheid voegt de dienst er nog 754 Belgische huisartsen bij die buiten de grenzen actief zijn. Het aantal kandidaat-huisartsen (bezig met hun stage op 31 december 2010) bedraagt 572. Ter vergelijking: BelgiŽ telde eind vorig jaar 25.012 erkende specialisten en 3.387 kandidaat-specialisten.
Het aantal erkende huisartsen in BelgiŽ neemt de laatste jaren lichtjes toe: 14.523 in 2008, 14.624 in 2009 en 14.678 in 2010. Vooral in Vlaanderen neemt het aantal toe: van 7.912 in 2008 tot 8.034 in 2010. Daarmee zorgt Vlaanderen voor 54.7% van de huisartsen. WalloniŽ is goed voor 35,2% (5.168) en het Brussels Hoofdstedelijk gewest voor 10,1% (1.476). Een verdeling die doorheen de jaren relatief stabiel is. Op provinciaal vlak telt Antwerpen de meeste huisartsen (2.112), gevolgd door Oost-Vlaanderen (1.816) en Brussel (1.476). De provincie met de minste erkende huisartsen is Luxemburg (369).

Een gekend fenomeen is dat van de vervrouwelijking van het beroep. Dat blijkt eens te meer overduidelijk uit de gegevens van het kadaster. Van de erkende huisartsen tussen 25 en 29 jaar zijn 70% vrouwen, 30% mannen. Bij de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar, is die verhouding net omgekeerd.

Het aantal kandidaat-huisartsen stijgt in Vlaanderen en Brussel, maar neemt af in WalloniŽ. In 2008 telde het zuiden van het land 155 haioís, in 2010 daalde dat tot 148. Een lichte daling, maar wel een contrast met Vlaanderen waar het aantal haioís in dezelfde periode steeg van 255 naar 323. In Brussel kende men een kleine stijging van 92 tot 101 haioís.
15 sep 2011 10u28