1 op 3 kinderen heeft stress

1 op de 3 kinderen heeft last van stress. Het is vooral de combinatie van school en buitenschoolse activiteiten die soms zo zwaar wordt, dat kinderen er stress van krijgen. Er start nu een nieuwe campagne om kinderen te leren omgaan met stress.
1 op 3 ouders zegt dat de school van zijn kinderen hem stress bezorgt. Vijf jaar geleden was dat 1 op 4. Ongeveer de helft van de ouders met kinderen in het secundair ervaart stress van de school. 1 op 4 kinderen van het vijfde en zesde leerjaar vindt dat de school hem stress bezorgt. Iets meer dan 1 op 4 ervaart een beetje stress. Ongeveer de helft ondervindt geen schoolstress. In het secundair ervaart meer dan 1 op 3 leerlingen stress, 38% heeft er tamelijk wat last van.

In de lagere school hebben jongens meer last van stress dan meisjes (28% jongens en 21% meisjes), in het secundair keert die verhouding om (31% jongens en 39% meisjes).

Ook bij leerkrachten is de stress toegenomen: 4 op 10 zegt dat de school hen stress bezorgt. Dat zijn er dubbel zoveel als vijf jaar geleden.
21 sep 2011 10u05