Niersteenchirurgie bij vrouwen verdubbeld?

De afgelopen vijf jaar verdubbelde waarschijnlijk het aantal vrouwen dat in Europa onder het mes moest omwille van nierstenen. De cijfers moeten wel nog bevestigd worden. Vermoedelijk zijn alcohol en roken de boosdoeners. Dat meldt het 14-daagse blad de Specialisten.
De opmerkelijke vaststelling komt van een Brits uroloog die in de aanloop naar een Europees congres over nierstenen eind deze maand enkele Europese statistische gegevens over nierstenen onder de loep nam, meldt de Specialisten.
Dr. Noor Buchholz, is als uroloog verbonden aan het Barts Hospital in Londen Hij keek eerst naar de cijfers van zijn eigen ziekenhuis. Tot voor vijf jaar ondergingen op zijn afdeling “maar” 400 vrouwen een ingreep om nierstenen te verwijderen, zowel minimaal invasieve (lithotripsie) als invasieve operaties. Nu, vijf jaar later, bemerkt Dr. Buchholz dat de dienst urologie jaarlijks 800 vrouwen omwille van nierstenen naar de operatietafel moet verwijzen. Een stijging die niets te maken had met demografische verschuivingen in het patiëntenbestand van het ziekenhuis, noch met een wijziging in de indicatie voor doorverwijzing naar chirurgie.
Consultatie van andere Europese collega’s laten – op het eerste gezicht – een gelijkaardige trend zien, al kon Dr. Buchholz tot op heden nog niet alle Europese cijfers inkijken maar slechts een fractie ervan. Desgevraagd zei dokter Ben Vancleynenbreughel, uroloog in het UZ-Leuven, dat hij in zijn patiëntèle alvast geen bijzondere stijging opmerkt.
Dr. Buchholz achterhaalde ook dat 40 jaar geleden mannen tot drie keer meer kans hadden om niersteenchirurgie te ondergaan in vergelijking met vrouwen. De toestand vandaag is op z’n zachts gezegd volledig omgekeerd: nu hebben vrouwen zeven keer meer kans dan mannen om met hetzelfde gezondheidsprobleem opgezadeld te zitten.
Alles wijst erop dat de leefstijlveranderingen van vrouwen – meer alcohol en meer roken in combinatie met een sedentair leven – de meest plausibele verklaringen voor deze trend zijn. De stijging van de incidentie zou de afgelopen decennia parallel gelopen hebben met de stijging van het roken en drinken bij de vrouwen, al is daar niet elke wetenschapper het mee eens. Een combinatie van veranderingen in levensstijl met een veranderde genetische component, samen met andere omgevingsfactoren, is wellicht een betere verklaring. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Bron:
Medical News Today (Smoking And Drinking Responsible For More Women Developing Kidney Stones).