Congres: Omgaan met het drugsfenomeen op lokaal niveau

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de UGent en Uitgeverij Politeia in organiseren op 27 september een congres over drugs en de samenleving. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen opent het congres.
Het drugsfenomeen is meer dan ooit een maatschappelijk fenomeen, waar heel wat sectoren op alle beleidsniveaus mee geconfronteerd worden: ocmw’S, gemeentelijke overheden, socioculturele sector, gezondheidszorg, politiediensten, justitie, hulpverlening, schoolinstellingen… In een dergelijke multidisciplinaire context kan een drugsbeleid enkel succesvol zijn als er sprake is van een geïntegreerd en integraal beleid.

Het congres brengt alle actoren (van straathoekwerker tot magistraat) samen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk, zullen er handvaten worden meegegeven voor de uitwerking van een weloverwogen drugsbeleid (op lokaal en bovenlokaal niveau).
27 sep 2011 10u56
Bron: Politeia
zie ook rubriek