Meer prostaatkanker door vitamine E

Het slikken van vitamine E geeft een hoger risico op prostaatkanker. Dat schrijven Eric Klein e.a. in JAMA. Klein e.a. analyseerden nadere gegevens uit de SELECT-trial. In deze trial, die in 2001 werd gestart, werd het effect van selenium en vitamine E op de incidentie van prostaatkanker onderzocht. De verwachting was dat vitamine E en selenium een preventief effect op prostaatkanker zouden hebben.
35.533 mannen werden voor de trial gerandomiseerd in één van vier groepen: alleen vitamine E (400 IU/d), alleen selenium (200μg/d), vitamine E met selenium en alleen placebo. Bij een voorlopige analyse in 2008 werd de trial vervroegd stopgezet omdat de resultaten tot dan toe geen preventieve effecten van selenium en vitamine E lieten zien. Hoewel de resultaten niet statistisch significant waren wees analyse destijds zelfs uit dat er in de groepen met selenium en vitamine E vaker prostaatkanker voorkwam dan in de placebo-groep. Na 2008 werden de proefpersonen nog drie jaar gevolgd en werden er nog 54.464 persoonsjaren aan de data toegevoegd.

Met deze nieuwe informatie bleek het absolute risico om prostaatkanker te krijgen in de placebogroep 9.3 op duizend persoonsjaren te zijn, tegenover 10.9 in de vitamine E groep, een statistisch significant verschil. Het absolute risico per duizend persoonsjaren in de seleniumgroep was 10.1 en in de selenium met vitamine E groep 9.7. Deze verschillen zijn niet statistisch significant maar kunnen er volgens de onderzoekers wel op wijzen dat selenium een beschermende rol kan vervullen tegen het ontstaan van prostaatkanker door vitamine E gebruik.

In 2005 publiceerden onderzoekers in JAMA ook al dat klinische trials geen bewijs konden leveren dat vitamine E een preventieve rol kan spelen bij kanker en cardiovasculaire aandoeningen.