nieuws van donderdag 11 juni 2009

 • Epilepsie mogelijk vroeger te herkennen
  11 jun 2009
  Universiteti Utrecht
  In proefdieronderzoek zijn aanwijzingen gevonden die het herkennen van epilepsie in een vroeg stadium mogelijk kunnen maken. Saskia van der Hel van de Universiteit Utrecht onderzocht in ratten ...
 • Begindatum postnatale rust gewijzigd
  11 jun 2009
  Op 19 mei 2009 werd in het Belgisch Staatsblad een maatregel bekendgemaakt die de begindatum van de postnatale rust wijzigt. De postnatale rust duurt verplicht 9 weken en begint normaal gezien ...
 • HGR brengt de basisvaccinatiekalender 2009 uit .
  11 jun 2009
  Naar jaarlijkse gewoonte brengt de HGR in de loop van de maand juni een jaarlijkse update van zijn basisvaccinatiekalender uit. Dit jaar zijn er geen inhoudelijke verschillen t.o.v. vorig jaar.
 • Preventieonderzoek Total Body Scan in strijd met deontologie
  11 jun 2009
  Orde der Geneesheren
  Het preventief medisch onderzoek Total Body Scan, dat Royal Hospitals in België wil aanbieden, voldoet niet aan de noodzakelijke wetenschappelijke en deontologische criteria. Dat schrijft de ...
 • Griep A/H1N1 : stand van zaken BelgiĂ« op vrijdag 12 juni: vier stalen testten negatief
  11 jun 2009
  federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Het Interministerieel Commissariaat Influenza, laat weten dat er vandaag vier stalen binnengebracht werden in het laboratorium. De analyses leverden een negatief resultaat op.
 • Mexicaanse griep is pandemie
  11 jun 2009
  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar alarmniveau rond het A/H1N1-virus, beter bekend als de Mexicaanse griep, opgedreven tot zes, wat gelijkstaat met een pandemie.
 • Vragen over nachtwerk en borstkanker in tijdschrift Nursing
  11 jun 2009
  Borstkanker.nl
  Hoe zit het nou, met kanker en nachtdiensten? In het juninummer van het tijdschrift 'Nursing', dat volgende week verschijnt, wordt vanuit het werken in de zorg opnieuw aandacht besteed ...
 • Mogelijke rol van hormoonreceptoren bij erfelijke kanker
  11 jun 2009
  MedicalFacts.nl
  Mogelijk draagt verstoring van de werking van hormoonreceptoren bij aan het ontstaan van tumoren bij MEN1-patiënten. Dat blijkt uit onderzoek van Koen Dreijerink. Multipele Endocriene Neoplasie ...
 • Behandeling neuroblastoom dichterbij
  11 jun 2009
  Zorgkrant.nl
  In deze tumoren blijkt het oncogen MYCN te zorgen voor sterke ontregeling van de celdeling. Het gen kan echter uitsluitend overleven als tegelijkertijd ook een ander gen actief is: CDK2. Het ...
 • Een op de veertig patiënten in een ziekenhuis krijgt verkeerde pillen
  11 jun 2009
  K.U.Leuven
  Een experiment van een jaar leert dat het aantal fouten met medicatie in ziekenhuizen, vrij gemakkelijk gehalveerd kan worden als met de artsen, ziekenhuisapothekers en verplegenden duidelijke ...
 • Slimmer door sneller brein
  11 jun 2009
  De Morgen
  Mensen bij wie de hersenen snel informatie uitwisselen, hebben een hoger IQ. Intelligentie heeft dus te maken met hoe efficiënt het menselijk brein informatiestromen aan elkaar kan knopen.
 • Ook werknemers bovenaan de ladder slachtoffer van gezondheidsrisico’s
  11 jun 2009
  VUB
  Het stereotiep idee dat hooggeschoolde werknemers met kwalitatief hoogstaande banen minder gezondheidshinder van hun werk zouden ondervinden dan hun laaggeschoolde collega’s, in routinematig ...
 • Ook werknemers bovenaan de ladder slachtoffer van gezondheidsrisico’s
  11 jun 2009
  Vrije Universiteit Brussel
  Het stereotiep idee dat hooggeschoolde werknemers met kwalitatief hoogstaande banen minder gezondheidshinder van hun werk zouden ondervinden dan hun laaggeschoolde collega’s, in routinematig ...

juni 2009

terug naar archief