nieuws van maandag 12 december 2005

 • Duizend gehandicapten hebben persoonlijk assistentiebudget
  12 dec 2005
  De Standaard
  Die cijfers maakte de Vlaamse minister van Welzijn, Inge Vervotte (CD&V), gisteren bekend op de vijfde verjaardag van het stelsel. In 2001 waren het er nog maar 310. Vervotte zegt dat het PAB ...
 • Verkeersinfarct dreigt rond AZ Sint-Jan
  12 dec 2005
  De Standaard
  Brugge - Het parkeerterrein van het AZ Sint-Jan zit overvol'', zegt Frank Vandevoorde, de voorzitter van het OCMW. ,,Het aantal behandelingen is de laatste tijd sterk toegenomen en ...
 • Ziekenhuis Genk krijgt managementsprijs
  12 dec 2005
  De Standaard
  Samen met het Sint-Blasiusziekenhuis van Dendermonde kreeg het Ziekenhuis Oost-Limburg de Tyco Healthcare Prijs voor ,,Excellentie in Ziekenhuismanagement''. Beide ziekenhuizen lieten ...
 • Uitgaven radiotherapie stijgen jaarlijks met een kwart
  12 dec 2005
  De Huisarts
  Tussen 2000 en 2004 stegen de Riziv-uitgaven voor radiotherapie, bestraling gebruikt bij de behandeling van kanker, gemiddeld met 23,42% per jaar. In 2000 gaf de ziekteverzekering hieraan ...
 • Personen met een handicap
  12 dec 2005
  Ministerraad
  Bevordering van de cumulatie van de tegemoetkoming met een arbeidsinkomen en snellere berekening van de tegemoetkoming
 • Vermindering van de tegemoetkoming op het vlak van de revalidatie
  12 dec 2005
  Ministerraad
  De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige ...
 • Wijze van bekenmaking van de vacatures voor de Federale commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro
  12 dec 2005
  Ministerraad
  De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wijze vastlegt waarop de vacante posten bij de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's ...
 • Herziening van de farmaceutische wetgeving
  12 dec 2005
  Ministerraad
  De Ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende herziening van de farmaceutische wetgeving. Het gaat om de omzetting in Belgisch recht van drie richtlijnen van ...
 • Invoering van een systeem van moederschapshulp met dienstencheques voor de vrouwelijke zelfstandige
  12 dec 2005
  Ministerraad
  De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van ...
 • Tegemoetkoming in magistrale bereidingen
  12 dec 2005
  Ministerraad
  De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de ...
 • Integrale Jeugdhulp
  12 dec 2005
  Juriwel
  De Vlaamse Regering keurt definitief een besluit goed over de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke (crisis-)jeugdhulpverlening. Het besluit legt de nadere regels vast in een ...
 • lokale beleid kinderopvang
  12 dec 2005
  Juriwel
  Momenteel is het lokale beleid kinderopvang enkel geregeld voor de uitbouw en organisatie van de buitenschoolse opvang. Vanuit de praktijk blijkt dat tijdens het lokale overleg ook andere deelvormen ...
 • medisch verantwoorde sportbeoefening
  12 dec 2005
  Juriwel
  De medisch verantwoorde sportbeoefening van minderjarige sporters is een belangrijke bekommernis van de Vlaamse Regering. Tot nu toe werden enkel voor minderjarige wielrenners, duatleten, triatleten ...
 • vrijetijdsorganisaties voor personen met een handicap.
  12 dec 2005
  Juriwel
  De Vlaamse Regering wijzigt het subsidiebesluit van vrijetijdsorganisaties voor personen met een handicap. Het vigerende besluit wordt verlengd tot en met 31 december 2006 om zo een rechtsbasis ...
 • vaccins voor de Vlaamse bevolking
  12 dec 2005
  Juriwel
  De huidige overheidsopdrachten voor het leveren van vaccins voor de Vlaamse bevolking eindigen op 31 december 2005. Daarom werd voorgesteld over te gaan tot een nieuwe overheidsopdracht volgens ...

december 2005

MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO

 
 
 
4
10
11
17
18
24
25
28
terug naar archief