4 maart 2019: International HPV Awareness Day

Op maandag 4 maart is het International HPV Awareness Day. Het humaan papillomavirus is een erg besmettelijk virus dat 80% van de seksueel actieve vrouwen en mannen treft, een of meerdere keren in hun leven.
Gebrek aan kennis over hpv en onderschatting van de gevolgen

De resultaten van de studie tonen aan dat slechts 52% van de Belgen weet wat hpv is. De helft van hen (53%) denkt dat het een zeldzaam virus is, terwijl er naar schatting ongeveer 80% van de seksueel actieve bevolking minstens een keer geconfronteerd wordt met een HPV-infectie (1). Er blijkt ook heel wat onwetendheid wat betreft de gevolgen van het virus: slechts 44% van de Belgen is zich ervan bewust dat het HPV-vaccin kanker kan voorkomen, waarvan 86% onder hen enkel de link legt met baarmoederhalskanker. Slechts weinigen associëren het ook met andere kankers (hoofd- en hals (5%), anus (4%), …).


Daarnaast spreekt het onderzoek zich ook uit over de verschillende manieren waarop je HPV kan oplopen. Hoewel 73% van de Belgen weet dat HPV doorgegeven kan worden via seksueel contact, is er weinig kennis over andere manieren van besmetting zoals intiem, direct huid-op-huidcontact (6%).


Bijna 70% van de Belgen denkt onterecht dat vrouwen meer kans hebben om het virus op te lopen. Bovendien denkt bijna de helft (46%) dat zowel vrouwen als mannen zich moeten laten vaccineren. En bijna de helft is er zich ook van bewust dat HPV kankers bij mannen kan veroorzaken. Professor Tjalma, bortskankerspecialist bij het Universitair ziekenhuis Antwerpen (uza) legt uit: “Het besmettelijke virus kan erg zware gevolgen hebben, zowel bij vrouwen als bij mannen. Het condoom blijft onmisbaar, maar beschermt niet volledig tegen een HPV-infectie, vandaar het belang om HPV op te sporen en zich te laten vaccineren, zowel mannen als vrouwen. In België tellen we jaarlijks ongeveer 18.000 gevallen van genitale wratten, 72 gevallen van papillomatoses, en 1200 kankers ten gevolge van HPV. Daaronder vallen 178 gevallen van hoofd- en halskanker, 183 anuskankers, 40 vulvakankers, 30 vaginakankers, 634 baarmoederhalskankers en 57 peniskankers.” (4)


Meer informatie geven en preventief handelen is van cruciaal belang

Volgens de enquête bestaan er twee drempels om kinderen te vaccineren tegen het papillomavirus: negatieve informatie over het onderwerp op sociale netwerken of in de media (16%) en wanneer de huisarts het niet aanraadt (13%) of niet vermeld (12%). Vandaar het belang om meer informatie te verstrekken en meer preventief te handelen.


vaccinatie wordt aanbevolen voor 15 jaar, voor de eerste geslachtsgemeenschap. Mocht het vaccin niet toegediend zijn voor deze leeftijd, dan bestaat er een inhaalvaccinatie voor meisjes en jongens van 15 tot 26 jaar. De Hoge Gezondheidsraad beveelt deze vaccinatie sterk aan.  


Professor Tjalma legt uit: “De aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad zijn erg duidelijk:  algemene vaccinatie voor meisjes en jongens van 9 tot 14 jaar, inhaalvaccinatie voor 15 tot 26-jarigen en vaccinatie van immuungecompromitteerde personen. Het bewustzijn over de strijd tegen HPV binnen onze regeringen is sterk toegenomen. In Vlaanderen wordt vanaf september 2019 een gratis vaccin ter beschikking gesteld voor meisjes en jongens van 12 tot 13 jaar. We zijn ervan overtuigd dat we binnen 20 jaar het virus kunnen elimineren als we het proactieve beleid blijven nastreven en de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad sterk opvolgen. Er komt trouwens eindelijk schot in de zaak. De enquête onthult bijvoorbeeld dat meer en meer jongens tussen 12 en 18 jaar zich laten inenten (16% in 2018 in vergelijking met 3% in 2017). Vlaanderen behoort al tot de top wat dekkingsgraad betreft (91%). Maar we moeten blijven volhouden, jongens vaccineren en vaccinatie stimuleren in Wallonië.  Het groeiende besef van de bevolking, vaccinatie en een optimale dekkingsgraad zijn het belangrijkst om definitief de ziektes ten gevolge van HPV te elimineren.


(1) HPV - Humaan Papillomavirus (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/HPV_Humaan_Papillomavirus, geraadpleegd op 07 september 2017)
(2) Europese vergelijkende enquête in januari 2019 door het onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van MSD bij een representatieve steekproef van 1000 volwassen Belgen tussen 16 en 60 jaar.
(3) https://www.health.belgium.be/fr/news/vaccination-contre-les-infections-causees-par-le-papillomavirus-humain
(4) https://kce.fgov.be/nl/kosteneffectiviteitsanalyse-van-een-vaccinatie-van-jongens-tegen-het-hpv-virus

01 mrt 2019 10u25
zie ook rubriek