Passende zorg in de laatste levensfase: niet alles wat kan, hoeft

Hoe bereiken we in Nederland dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen, die aansluit bij hun wensen? Het vandaag verschenen rapport "Niet alles wat kan, hoeft" biedt handvatten.
09 mrt 2015 11u13
meer over
zie ook rubriek