Geen röntgenonderzoek bij erfelijke borstkanker

Vrouwen die draagster zijn van een mutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen hebben een verhoogde kans op borstkanker als er vóór het 30e levensjaar röntgenonderzoek op de borstkas is verricht. Dat stellen onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in een publicatie in de online British Medical Journal.
Met röntgenonderzoek op de borstkas wordt al het diagnostische onderzoek bedoeld waarbij de borststreek in beeld wordt gebracht, zoals röntgenfoto’s van de borstkas, mammogrammen en CT-scans.

Volgens onderzoekers Anouk Pijpe en Floor van Leeuwen hebben hun bevindingen mogelijk gevolgen voor de screening op borstkanker bij vrouwen met een bewezen aanleg voor het krijgen van borstkanker.

In het onderzoek – een samenwerking tussen drie grote landelijke studies onder BRCA1/2-mutatiedraagsters uit Engeland, Frankrijk en Nederland – is aan bijna 2000 vrouwen, allen draagster van een mutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen, gevraagd of zij ooit röntgendiagnostiek op de borstkas of screening door middel van mammogrammen hebben ondergaan en zo ja, welke soort, op welke leeftijd en hoe vaak.

Uit het onderzoek blijkt dat BRCA1/2-mutatiedraagsters een anderhalf tot bijna tweemaal verhoogde kans op borstkanker hebben als zij vóór hun 30e levensjaar röntgendiagnostiek of screening door middel van mammogrammen hebben ondergaan, in vergelijking tot BRCA1/2-mutatiedraagsters bij wie dit niet of pas na hun 30e gebeurd is.

Uit ander onderzoek is bekend dat vrouwen uit de algemene bevolking geen verhoogd risico op borstkanker hebben na dit soort blootstellingen.

‘Draagsters van een BRCA-genmutatie hebben sowieso een aanzienlijk grotere kans op het krijgen van borstkanker dan vrouwen die geen draagster zijn,’ licht Anouk Pijpe toe. ‘Om die reden worden zij vanaf relatief jonge leeftijd gescreend om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Hoewel een aantal draagsters weliswaar baat heeft gehad bij deze screening, blijkt nu dat screening op zeer jonge leeftijd door middel van mammogrammen het risico op borstkanker bij deze groep kan verhogen.’

Overigens is er in Nederland een richtlijn waardoor jonge BRCA1/2-mutatiedraagsters al een hele tijd niet meer standaard met mammogrammen worden gescreend. Dat gebeurt nu door middel van mri, waarbij geen röntgenstraling wordt gebruikt.

In andere landen is dat echter niet altijd het geval. Volgens de onderzoekers verdient het dan ook aanbeveling om ook daar zo snel mogelijk de Nederlandse richtlijn in te voeren.
10 sep 2012 07u28
meer over
zie ook rubriek