De brandwondenpatiŽnt: nog steeds in kritieke toestand

Naar aanleiding van haar verjaardag organiseert de Stichting een symposium op 25 oktober 2011, van 13u30 tot 17u30 in de lokalen van KBC, Havenlaan, 2 , 1000 Brussel, auditorium Herman Teirlinck. De Stichting maakt een stand van zaken op over de actuele toestand van de slachtoffers van zware brandwonden. Door de verbetering van de behandelingstechnieken zijn de overlevingskansen na een ongeval met zware brandwonden gestegen met 50%. De meeste ziekenhuiskosten kwamen in aanmerking voor terugbetaling, waardoor de persoonlijke bijdrage van de patiŽnt aanzienlijk verminderde. Ondanks deze positieve ontwikkelingen, kan de Stichting niet anders dan alarm slaan. Zij betreurt dat vandaag niet alle zwaar verbrande slachtoffers dezelfde kansen hebben om zich hieruit te redden.
Hoe is deze situatie te verklaren:
ē Ongevallen met brandwonden komen dikwijls voor in een kansarme omgeving.
ē Zelfs indien de eigen bijdrage van de patiŽnt voor het verblijf in het ziekenhuis sterk gedaald is, blijft het te betalen restant voor de kansarme patiŽnt moeilijk om dragen. Voorzieningen zoals de maximumfactuur (MAF) komen niet voldoende tegemoet aan de behoeften van de brandwondenpatiŽnt.
ē De meeste zwaar verbrande patiŽnten, die het ongeval overleven, worden geconfronteerd met maandenlange verzorging na hun ontslag uit het ziekenhuis. Deze nazorg wordt weinig of niet terugbetaald en wordt meestal verstrekt in en rond het brandwondencentrum. De financiŽle lasten van deze zorgen verdubbelen dikwijls het financiŽle drama van de brandwonden met een sociaal drama. Daarenboven verloopt dit nazorgtraject in vele stappen waardoor snel de minst gegoede slachtoffers en hun familie uit de boot vallen. Vandaag de dag hebben niet alle brandwondenpatiŽnten gelijke toegang tot de nazorg. Na de zware strijd om te overleven, is de strijd om een actieve plaats te heroveren in de samenleving er voor velen te veel aan.

De Stichting pleit voor :
ē Een doorgedreven brandwondenpreventie te beginnen met kinderen en kansarme milieus.
ē Een verbetering van de procedures voor de triage en het doorverwijzen van brandwondenpatiŽnten onmiddellijk na het ongeval.
ē Vermindering van de eigen bijdrage van de patiŽnt in de factuur van het brandwondencentrum
ē Een financiŽle regeling uitwerken voor de ambulante zorgen in het kader van een gecoŲrdineerde multidisciplinaire benadering. Daarnaast moeten de nodige beschikkingen getroffen worden zodat de eigen bijdrage van de patiŽnten geplafonneerd wordt. .
ē Het op punt stellen van een netwerk dat het ganse land dekt en op die manier toelaat om de gespecialiseerde zorgen bij de patiŽnt te brengen en niet omgekeerd, zoals het nu is.
ē Het realiseren van een echt zorgtraject dat terugbetaald wordt en dat alle zorgen omvat die een snelle genezing kunnen bevorderen, zoals revalidatiecentra en thermale kuren.
ē Het optimaliseren van coŲrdinatie tussen alle actoren die kunnen bijdragen aan de herintegratie van de slachtoffers van brandwonden in hun actief leven.
ē Het op punt stellen van een informatiesysteem om de oorzaken van brandwonden beter te onderkennen en om patiŽnten en hun familie beter te informeren en hen van bij de aanvang te kunnen steunen.

Wil u er graag meer over weten ?
Naar aanleiding van haar verjaardag organiseert de Stichting een symposium op 25 oktober 2011, van 13u30 tot 17u30 in de lokalen van KBC, Havenlaan, 2 , 1000 Brussel, auditorium Herman Teirlinck.
De brand en brandwonden preventie, nazorg en sociale herintegratie zullen er aan bod komen door middel van presentaties en getuigenissen. Wij zijn vereerd mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, te kunnen verwelkomen. Er zal een persmoment georganiseerd worden gedurende het symposium.
19 okt 2011 10u45
zie ook rubriek