Domus Medica neemt uniek en ambitieus initiatief om de kringen hierbij maximaal te ondersteunen

Sinds 2002 bestaat het project ‘Ziekenhuisopname- en ontslagprocedure’, waarvoor het ziekenhuis toen een forfaitair bedrag kreeg van € 5 104. Na enig aandringen adviseerde de toenmalige FOD om dit bedrag te delen met de locoregionale vertegenwoordigers van de huisartsen, zijnde de huisartsenkringen. Als huisartsen stelden we toen al dat dit bedrag best gelijk verdeeld wordt over beide partners.
Recentelijk was er opnieuw een oproep van de FOD Volksgezondheid om voor 2007 ‘communicatieprojecten acuut ziekenhuis - huisartsen’ in te dienen, ter verbetering van deze communicatie.

De onderwerpen in 2007 zijn het beknopte geïnformatiseerde gezondheidsdossier (SumEHR) en de geïnformatiseerde ontslagbrief. De taak van de huisartsen en de kringen zal in deze projecten aanzienlijker zijn dan voorheen. De forfaitaire vergoeding per ziekenhuis is opgeklommen tot € 12 000. Gezien de geëvolueerde taakverdeling tussen kring en ziekenhuis is de noodzaak van een correcte verdeelsleutel voor die vergoeding nog groter geworden.

Om de kringen en de ziekenhuizen hierin te steunen heeft domus medica vzw het initiatief genomen ondersteuning te bieden aan twee van de gestelde opdrachten:
1. SumEHR stockeren;
2. inzagerecht verlenen naargelang autorisatie.

domus medica wil aldus een initiatief ontwikkelen om de huisartsenkringen en de ziekenhuizen toe te laten voldoen aan de vereisten van de overheid in het kader van de samenwerkingsprotocollen. Bovenal echter is het de bedoeling dat op die manier efficiënt met elkaar kan gecommuniceerd worden. Bovendien wil Domus Medica bij die opdracht de logistieke en inhoudelijke ondersteuning bieden die noodzakelijk is om de projecten op het terrein te kunnen realiseren.

Wij raden de besturen van de huisartsenkringen aan deze materie te bewaken, initiatief te nemen tot en/of hun medewerking te verlenen aan deze projecten. Het is belangrijk dat de kringen ook de financiële verdeelsleutel doen respecteren.

De projectvoorstellen dienen ingestuurd te worden vóór 31 mei 2007.
03 mei 2007 13u54
meer over
zie ook rubriek