Gardasil: opvolging van het veiligheidsprofiel

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) en de Europese bevoegde instanties inzake volksgezondheid volgen het veiligheidsprofiel van GARDASIL nauwgezet op. Twee gevallen van overlijden werden gemeld na toediening van dit vaccin (papillomavirus HPV) maar een causaal verband werd niet vastgesteld. De baten/risicoverhouding blijft gunstig.
25 jan 2008 00u00
zie ook rubriek