Advies van de HGR over de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek

Het debat gevoerd in het kader het Nationaal voedings- en gezondheidsprogramma (NVGP) heeft niet tot een besluit kunnen leiden over het nut van het invoeren van een reglementering betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in apotheken in België.
Daarom werd het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) gevraagd.

Zuigelingenvoeding is geen geneesmiddel en de huidige wetgeving legt voor de eersteleeftijds-zuigelingenvoeding voor gezonde kinderen geen bijzondere distributiewijze op. De wetgeving legt aan deze distributie echter vele eisen op inzake samenstelling, vervaardiging, etikettering en reclame waarbij met name elke vergelijking met moedermelk of borstvoeding verboden is.

Net zoals de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde (BVK) en de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde (BAK) is de HGR van mening dat de distributie van eersteleeftijds-zuigelingenvoeding in apotheken een maximale waarborg biedt, met inbegrip van het verstandig advies van een persoon met universitaire opleiding die bewust is van de gezondheids- en voedingsproblemen en hiervoor opgeleid is.

Het is echter de taak van de overheid uiteindelijk een standpunt in te nemen in het uitsluitende belang van de gezondheid van de zuigelingen waarbij met de adviezen van de verschillende geraadpleegde instanties wordt rekening gehouden.

De volledige tekst van deze publicatie van de HGR is te raadplegen via het adres http://www.health.fgov.be/HGR_CSS in de rubriek “Adviezen en Aanbevelingen” met referentienummer nr. 8434 of onder het thema “voeding: voeding en gezondheid - voedselveiligheid inbegrepen”.
15 dec 2008 09u26
meer over
zie ook rubriek