Het nieuwe plassen: urine scheiden

Nederland is al gestart met een proefproject in ziekenhuizen en kantoren. De Belgische politici zijn uitermate genteresseerd, maar wachten nog af. Alles draait rond het gescheiden behandelen van urine van patinten die medicijnen nemen. Een bericht in het medische weekblad de Huisarts.
Nu al wordt gesproken van het nieuwe plassen. Daarbij wordt de urine van medicijngebruikers apart opgevangen in een speciaal toilet en apart behandeld. De reden van deze gescheiden ophaling is de vaststelling dat medicijngebruik ontzettend belastend is voor het milieu en bovendien een gevaar zou kunnen betekenen voor de volksgezondheid.

Volgens het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM) bevat het drinkwater tegenwoordig wel vaker geneesmiddelen. De concentraties ervan zijn echter niet van die aard om een gevaar te betekenen voor de volksgezondheid. Onderzoek in Canada daarentegen heeft wel onomstotelijk aangetoond dat vissen hormonale afwijkingen vertonen als ze in water zwemmen dat bezoedeld wordt door afvalwater. Met beschuldigende vinger wordt daar naar de pil gewezen.

In Nederland doen ziekenhuizen en kantoren nu mee aan een proefproject waarbij stromen afvalwater van elkaar gescheiden worden. Een druppel op een hete plaat, meent het RIVM, want een van de grootste boosdoeners in Nederland is de Rijn, die vanuit Duitsland hoge concentraties geneesmiddelen meevoert, vooral rntgencontrastmiddelen. Ook de Maas zou op die manier verontreinigd zijn. Vandaar dat de Nederlanders ook pleiten voor een internationale samenwerking.

Alleen gesofisticeerde zuiveringstechnieken kunnen de te verwachten toename van medicijnen in het rioolwater blokkeren. Volgens het RIVM werd in 2007 nog 500 ton geneesmiddelen gebruikt. De vergrijzende bevolking zou er mee verantwoordelijk voor zijn dat dit aantal tegen 2020 nog zou verhogen tot 600 ton.

als de verschillende overheden geen maatregelen nemen, dan zullen de concentraties van de meeste geneesmiddelen in de volgende jaren nog oncontroleerbaar groeien. Vooral het gamma geneesmiddelen tegen hart- en vaatziekten, jichtmiddelen en diabetesmedicatie vergroot jaar na jaar.
16 jan 2009 09u32
zie ook rubriek