Impact van de jaarlijkse opsporing van prostaatkanker in de USA valt klaarblijkelijk tegen

Een door de New England Journal of Medicine online gepubliceerde studie vergeleek de resultaten van de jaarlijkse screening voor prostaatkanker, met een PSA dosering gedurende zes jaar en een rectaal toucher gedurende vier jaar, enerzijds en “gebruikelijke verzorging” anderzijds. De studie bevatte een totaal van meer dan 76 000 personen. Na zeven tot tien jaar opvolging verschilde de graad van mortaliteit door prostaatkanker niet significant tussen de beide groepen.
Andriole GA et al. N Engl J Med. 2009;doi,10.1056/NEJMoa0810696
07 apr 2009 10u33