HGR publiceert advies over risicoĺs van alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode

Alcohol en zijn metaboliet (acetaldehyde) dringen gemakkelijk de placenta door en worden door de foetus veel trager gemetaboliseerd dan door de moeder.
Ze kunnen rechtstreeks op het organisme in ontwikkeling inwerken (spontane abortus, vroeggeboorte, groeiachterstand, morfologische, functionele, of psychosociale afwijkingen die soms pas later, in de kinderjaren of in de puberteit, aan het licht komen). De effecten kunnen in alle zwangerschapsstadia optreden. Op basis van de huidige gegevens is het onmogelijk om de hoeveelheid alcohol te bepalen waarvan het gebruik door de moeder gedurende de zwangerschap geen gevaar voor het nog ongeboren kind zou inhouden.

Verder kan alcoholgebruik door een vrouw die borstvoeding geeft, gevolgen hebben op de pasgeborene (verminderde borstvoeding, voedingsproblemen, slechtere slaapgewoonten en vertraging in de psychomotorische ontwikkeling bij het kind). Dergelijke schade kan volledig vermeden worden. Volledige onthouding is bijgevolg de belangrijkste aanbeveling.

De problematiek inzake het alcoholgebruik door de vrouw vˇˇr en tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding moet echter in een algemene context bekeken worden waarbij rekening wordt gehouden met een hele reeks factoren (psychologische en sociale context, gelijktijdig verbruik van andere stoffen, individuele factoren van de vrouw, enz.)

De volledige versie van dit rapport is te raadplegen via http://www.hgr-css.be in de rubriek "Adviezen-en Aanbevelingen" met referentienummer 8462 of onder het thema "Geestelijke gezondheid".
30 apr 2009 09u30
meer over
zie ook rubriek