Steeds meer gezinnen hebben recht op maximumfactuur medische kosten

Het aantal gezinnen dat recht heeft op de maximumfactuur voor medische kosten, is volgens voorlopige cijfers van 540.735 (994.829 mensen) in 2007 tot 592.237 (1,044 miljoen mensen) in 2008 en 623.730 (1,117 miljoen mensen) in 2009 gestegen, een toename van 15,3 procent (12,3 procent) in de periode 2007-2009. Dat zegt het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).
23 jul 2010 08u46
Bron: De Morgen
zie ook rubriek